Изберете вид на регистрацията
Възползвайте се от 90 безплатни дни, в които да изпробвате нашата платформа!
Производител / Износител

 • Удобен контакт с проверени превозвачи
 • Избирате най-добрата цена на търг
 • Най-големите спедиции и транспортни фирми
СПЕДИТОР

 • Голям избор от актуални товари
 • Възможност за кръгови курсове
 • Избирате най-добрата цена на търг
 • Близки товари и отвъд границите на държавата
 • Големи фабрики и водещи транспортни фирми
Транспортен партньор

 • Голям избор от актуални товари
 • Възможност за кръгови курсове
 • Определете сами най-добрата цена на търг
 • Близки товари и отвъд границите на държавата
 • Големи фабрики и водещи транспортни фирми
Изгодни планове и доказана коректност 24/7 контакт на 3 езика с българо-австрийския екип!